Scards & ICT Creativity of The Year

Second part of April was great time for me :D.
I justified (somehow) my absence in blogging for long time without new post.

Scards BC
Scards product

On 18th of April we inaugurated Scards, a project I’m involved for a year. Great products, great system. I really encourage to check it out.

ICT Creativity of the Year
ICT Creativity of the Year

Another great happening was on 26th of April, in Tirana, Albania. ICTS Media supported by several other respected institutions (and governments of Albania and Kosovo) organized Albanian ICT Awards, “The highest individual recognition” for contribution and achievement in technology for pas year.

I was very honored and lucky to be the winner of this award for what I’m really happy! I am really happy also for the project (for what I was estimated), Scards that made the difference and I hope will do also in the future.

So in this short post I just want to post some photos of the event I really enjoyed.

ICT Creativity of the Year
ICT Creativity of the Year
ICT Creativity of the Year
ICT Creativity of the Year

Please find some posts about event:

Thank you!

ALSSUG – Ngjarja inauguruese

Sot (më datë 17 dhjetor 2011) në Prishtinë u mbajt ngjarja inauguruese e SQL PASS ku pata kënaqësinë të flas për përmirësimet në T-SQL në SQL Server 2012 – Denali RC0. Continue reading ALSSUG – Ngjarja inauguruese

Pse ligjëroj në konferenca?

A e keni pyetur veten ndonjëherë pse më duhet të marrë pjesë në konferencën / ngjarjen (ang: event) e radhës? Apo, thjeshtë me marrjen e një ftese (qoftë edhe joformale) përgjigjeni pozitivisht? Mirë… kohëve të fundit, jemi përballë me një numër të konsiderueshëm të ngjarjeve (sidomos atyre për / rreth Teknologjisë Informative), dhe, pikërisht për këtë unë “jam sqaruar me veten”, se, pse marrë pjesë unë në ngjarjen e radhës. Unë ligjëroj në konferenca / ngjarje për shumë arsye, për të bartë diturinë tek të tjerët (pa kushte), për të promovuar një metodologji, teknologji, vegël, komponentë, ide e cila u ndihmon të tjerëve, për të promovuar veten (si person i njoftuar me temën / teknologjinë specifike), për të treguar për dështimet e mia dhe ngritjen pas tyre (pasi që askush nuk mund të shmangë dështimet, si pjesë e natyrshme e çdokujtë), për të shfaqur qëndrimet e mia rreth diçkafit (edhe nëse ato janë të kundërta me masat :) ) , etj … E për sukseset … ato le të promovohen vetë … unë nuk kam nevojë ti flas … (pak ideale këtu … po … nejse :) ). Continue reading Pse ligjëroj në konferenca?