Living in fast-times

We all know (and feel) we’re living in time that’s going fast, and even faster every single day. And as part of this planet I was indeed in need to forcibly find ways to do things faster (like be up2date with technology), especially reading (books) and watching (educational videos). I need reading books because of programming, and according to my opinion if you don’t read you’re out, but if you don’t read at least 5-7 books per year I doubt in your ego to be good in this occupation, sorry, passion, and 10-12 would be ideally to keep you in good position. And as we see, today, education is mostly spread through lectures, videos or courses online. Fortunately we have tons of programs or companies with huge stack of video content that put you in position to master something in days maybe in hours (think for iTunes University, Coursera, Khan Academy or many many others).

Fast time
Fast time

In this short post I am going to write for two techniques I am trying to master to do things faster.

Continue reading Living in fast-times

Why developers need interviews?

Short introduction
Just a year ago I couldn’t imagine writing this blog-post, but since I passed some experiences I’m really convinced for what I am writing here. If you are employed (self | corporate | startup | freelance | other type 😀 ) don’t just say: ou this post isn’t for me?! but please read till to the end because you’ll find something interesting even for your profile. I just want to show you here my two past interview experiences shortly and lessons I learned from them.

Job interview
Job interview

Continue reading Why developers need interviews?

Pse ligjëroj në konferenca?

A e keni pyetur veten ndonjëherë pse më duhet të marrë pjesë në konferencën / ngjarjen (ang: event) e radhës? Apo, thjeshtë me marrjen e një ftese (qoftë edhe joformale) përgjigjeni pozitivisht? Mirë… kohëve të fundit, jemi përballë me një numër të konsiderueshëm të ngjarjeve (sidomos atyre për / rreth Teknologjisë Informative), dhe, pikërisht për këtë unë “jam sqaruar me veten”, se, pse marrë pjesë unë në ngjarjen e radhës. Unë ligjëroj në konferenca / ngjarje për shumë arsye, për të bartë diturinë tek të tjerët (pa kushte), për të promovuar një metodologji, teknologji, vegël, komponentë, ide e cila u ndihmon të tjerëve, për të promovuar veten (si person i njoftuar me temën / teknologjinë specifike), për të treguar për dështimet e mia dhe ngritjen pas tyre (pasi që askush nuk mund të shmangë dështimet, si pjesë e natyrshme e çdokujtë), për të shfaqur qëndrimet e mia rreth diçkafit (edhe nëse ato janë të kundërta me masat :) ) , etj … E për sukseset … ato le të promovohen vetë … unë nuk kam nevojë ti flas … (pak ideale këtu … po … nejse :) ). Continue reading Pse ligjëroj në konferenca?

Ne nuk dijmë!!!

I nxitur nga një lajm (i hidhur) i kohëve të fundit për invazionin (apo ardhjen, shprehur më butë) e një morie njerëzish të huaj (programerë) në institucione tona (thelbi/qeliza e shtetit) u nxita të bëjë këtë shkrim dhe të jap mendimin tim rreth kësaj dukurie,  duke qenë i vetëdishëm se mund të mos e marrë askush parasyshë (por tek e fundit dua të bëhem protagonisti i ngarjes së mirënjohur “Dua të tregoj me kë jam!”). Continue reading Ne nuk dijmë!!!

Studioj. Çka? Shkencat kompjuterike

Është një gjë shumë e mirë të studiosh, por është edhe më e mirë të dishë saktë se çka po studion, dhe të keshë të qartë ku të dërgon ai studim.

Sa e sa herë më ka rastisë të takoj persona që kanë kryer shkollën e mesme dhe ia mësyjnë dyerve të fakultetit, me dëshirën (kush të madhe e kush të zjarrtë) që të bëhen programer apo zhvillues të aplikacioneve etj. Natyrisht, më duhet të pranoj se, gjinia dominuese, pa diskutim, është gjinia mashkullore, ndërsa e kam një përshtypje (por edhe nga ajo që kam hasur) se femrat (në Kosovë) vendosin të studiojnë shkencat kompjuterike pasi që “aty ka shumë matematikë” (ato që e dojnë këtë lëndë natyrisht). Por, marrë në përgjithësi ka pak, apo fare nga ata që e dijnë saktë pikën ku dëshirojnë të arrijnë, pjesën në të cilën do të koncentrohen më shumë (duke e ditë që programi i fakultetit (e sidomos shkalla bachelor) jep një hyrje pothuajse në gjithë “fushat e programimit”), dhe çfarë do të donin të hulumtonin (research) më shumë.

Continue reading Studioj. Çka? Shkencat kompjuterike