Albanian stop words

Definition

A stop word can be a word with meaning in a specific language, or it can be a token that does not have linguistic meaning. According to wikipedia  definition for stop words is:

In computingstop words are words which are filtered out prior to, or after, processing of natural language data (text). It is controlled by human input and not automated. There is not one definite list of stop words which all tools use, if even used.

Continue reading Albanian stop words

Pse ligjëroj në konferenca?

A e keni pyetur veten ndonjëherë pse më duhet të marrë pjesë në konferencën / ngjarjen (ang: event) e radhës? Apo, thjeshtë me marrjen e një ftese (qoftë edhe joformale) përgjigjeni pozitivisht? Mirë… kohëve të fundit, jemi përballë me një numër të konsiderueshëm të ngjarjeve (sidomos atyre për / rreth Teknologjisë Informative), dhe, pikërisht për këtë unë “jam sqaruar me veten”, se, pse marrë pjesë unë në ngjarjen e radhës. Unë ligjëroj në konferenca / ngjarje për shumë arsye, për të bartë diturinë tek të tjerët (pa kushte), për të promovuar një metodologji, teknologji, vegël, komponentë, ide e cila u ndihmon të tjerëve, për të promovuar veten (si person i njoftuar me temën / teknologjinë specifike), për të treguar për dështimet e mia dhe ngritjen pas tyre (pasi që askush nuk mund të shmangë dështimet, si pjesë e natyrshme e çdokujtë), për të shfaqur qëndrimet e mia rreth diçkafit (edhe nëse ato janë të kundërta me masat :) ) , etj … E për sukseset … ato le të promovohen vetë … unë nuk kam nevojë ti flas … (pak ideale këtu … po … nejse :) ). Continue reading Pse ligjëroj në konferenca?

Ne nuk dijmë!!!

I nxitur nga një lajm (i hidhur) i kohëve të fundit për invazionin (apo ardhjen, shprehur më butë) e një morie njerëzish të huaj (programerë) në institucione tona (thelbi/qeliza e shtetit) u nxita të bëjë këtë shkrim dhe të jap mendimin tim rreth kësaj dukurie,  duke qenë i vetëdishëm se mund të mos e marrë askush parasyshë (por tek e fundit dua të bëhem protagonisti i ngarjes së mirënjohur “Dua të tregoj me kë jam!”). Continue reading Ne nuk dijmë!!!

Studioj. Çka? Shkencat kompjuterike

Është një gjë shumë e mirë të studiosh, por është edhe më e mirë të dishë saktë se çka po studion, dhe të keshë të qartë ku të dërgon ai studim.

Sa e sa herë më ka rastisë të takoj persona që kanë kryer shkollën e mesme dhe ia mësyjnë dyerve të fakultetit, me dëshirën (kush të madhe e kush të zjarrtë) që të bëhen programer apo zhvillues të aplikacioneve etj. Natyrisht, më duhet të pranoj se, gjinia dominuese, pa diskutim, është gjinia mashkullore, ndërsa e kam një përshtypje (por edhe nga ajo që kam hasur) se femrat (në Kosovë) vendosin të studiojnë shkencat kompjuterike pasi që “aty ka shumë matematikë” (ato që e dojnë këtë lëndë natyrisht). Por, marrë në përgjithësi ka pak, apo fare nga ata që e dijnë saktë pikën ku dëshirojnë të arrijnë, pjesën në të cilën do të koncentrohen më shumë (duke e ditë që programi i fakultetit (e sidomos shkalla bachelor) jep një hyrje pothuajse në gjithë “fushat e programimit”), dhe çfarë do të donin të hulumtonin (research) më shumë.

Continue reading Studioj. Çka? Shkencat kompjuterike

Aplikacione të avancuara interneti (Rich Internet Applications) – 3

*Për të lexuar pjesën e parë të shkrimit, kliko këtu.
*Për të lexuar pjesën e dytë të shkrimit, kliko këtu.

Në pjesën e fundit të kësaj serie të shkrimeve për aplikacionet e avancuara të internetit kemi folur për pjesën e konceptimit të aplikacioneve dhe për ambientin e integruar të zhvillimit, por duke ju përgjigjur edhe profilit të revistës dhe të lexuesve (potencial) të saj nuk jemi futur në detale, siç do ta bëjmë edhe në këtë pjesë, ku do të vazhdojmë të flasim për idenë se çka duhet të ofroj një Ria platformë zhvillimi për pjesën e përkrahjes pë zhvillimin e ndërfaqeve (user interfaces), për pjesën e gjuhëve programuese dhe fare pak do të përmendim se si është qasja e ndaj bazave të të dhënave nga persepktiva e këtij tipi të aplikacioneve. Continue reading Aplikacione të avancuara interneti (Rich Internet Applications) – 3