SOA applications tech stack

There are a lot of times when I am asked to complete a stack of technologies for building a Service Oriented Applications. And of course, like for everything, also for this topic there are a lot of answers (and opinions). Using this post I want to express my opinion based in my experience (through years in building medium-to-large applications for public and private sector), what are pieces to combine a SOA lego. So, here I am going to explain what are technologies that could be used to build a SOA application, of course Windows environment friendly. But, this post, is not attempting to give a complete tech stack for this type of apps.

SOA
SOA 

Continue reading SOA applications tech stack

Registration error… Windows Phone with Windows Azure debugging problem!

You just have started to trying out the Windows Azure Toolkit for Windows Phone 7, and created your first sample application. Then , when you launch the admin page, you get this error:

Sorry, an error occurred while processing your request.
WP7CloudApp1.Web.Infrastructure.RoleInWrongPortException: The Web role was started in a wrong port. For this sample application to work correctly, please make sure that it is running in port 443. Please review the Troubleshooting section of the sample documentation for instructions on how to do this.

Interesting. You notice that in the address bar, Internet Explorer has for some reason browsed to port 444 instead of the expected port 443. Looking at the documentation on MSDN for Azure, in the paragraph Testing an HTTPS endpoint in the compute emulator, one can find this little tidbit: If a port that you specify is not available, in the case of an HTTPS endpoint 443, the compute emulator will increment the port number until it finds one that is free.

There are several solutions proposed in web, like one that is to change port in Compute Emulator when you start debugging. But I personally did another solution, that is maybe dude but it functions well :D.

In Web project (ASP.Net MVC3) in Global.asax.cs I changed Default HTTPS Port const from

private const int DefaultHttpsPort = 443;

to

private const int DefaultHttpsPort = 444;

and voila 😀 I received message

Welcome to the administration site for the Mobile Cloud Application Services!

Fillo programimin me Visual Studio – Instalimi i VS C# Express hap-pas-hapi

Në postin e kaluar (të cilin mund ta gjeni këtu) postova lidhjet nga ku mund të shkarkohet Visual Studio (të cilën po ashtu e shkarkova edhe unë), për të vazhduar këtu me instalimin e saj, përkatësisht komponentën e Visual C# Express. E njejta procedurë vlenë edhe për komponentet tjera (Visual Basic, Visual C++ dhe Visual Web Developer). Së pari ekstraktojmë nga ISO dhe hapim skedarin Setup.exe (duke klikuar dy herë mbi të 😀 ).

Instalimi i VSC# Express
Instalimi i VSC# Express

Continue reading Fillo programimin me Visual Studio – Instalimi i VS C# Express hap-pas-hapi

Fillo programimin me Visual Studio – lidhjet për shkarkim

Përpos shumë çmimeve të fituara, në komunitetin e programerëve Visual Studio njihet si një nga ambientet më komforte dhe më e përparuar për programim në shumë lloje të aplikacioneve, e sidomos në sistemin operativ Windows. Është e ndërtuar nga Microsoft dhe njihet si një IDE (integrated development environment) “zyrtare” e kompanisë, e cila përdoret për të zhvilluar aplikacione konzollë (console) apo me ndërfaqe (GUI). Për më shumë lexojeni faqen e Wikipedia-s të dedikuar për Visual Studio.

Continue reading Fillo programimin me Visual Studio – lidhjet për shkarkim