SOA applications tech stack

There are a lot of times when I am asked to complete a stack of technologies for building a Service Oriented Applications. And of course, like for everything, also for this topic there are a lot of answers (and opinions). Using this post I want to express my opinion based in my experience (through years in building medium-to-large applications for public and private sector), what are pieces to combine a SOA lego. So, here I am going to explain what are technologies that could be used to build a SOA application, of course Windows environment friendly. But, this post, is not attempting to give a complete tech stack for this type of apps.

SOA
SOA 

Continue reading SOA applications tech stack

Scards & ICT Creativity of The Year

Second part of April was great time for me :D.
I justified (somehow) my absence in blogging for long time without new post.

Scards BC
Scards product

On 18th of April we inaugurated Scards, a project I’m involved for a year. Great products, great system. I really encourage to check it out.

ICT Creativity of the Year
ICT Creativity of the Year

Another great happening was on 26th of April, in Tirana, Albania. ICTS Media supported by several other respected institutions (and governments of Albania and Kosovo) organized Albanian ICT Awards, “The highest individual recognition” for contribution and achievement in technology for pas year.

I was very honored and lucky to be the winner of this award for what I’m really happy! I am really happy also for the project (for what I was estimated), Scards that made the difference and I hope will do also in the future.

So in this short post I just want to post some photos of the event I really enjoyed.

ICT Creativity of the Year
ICT Creativity of the Year
ICT Creativity of the Year
ICT Creativity of the Year

Please find some posts about event:

Thank you!

Fillo programimin me Visual Studio – Instalimi i VS C# Express hap-pas-hapi

Në postin e kaluar (të cilin mund ta gjeni këtu) postova lidhjet nga ku mund të shkarkohet Visual Studio (të cilën po ashtu e shkarkova edhe unë), për të vazhduar këtu me instalimin e saj, përkatësisht komponentën e Visual C# Express. E njejta procedurë vlenë edhe për komponentet tjera (Visual Basic, Visual C++ dhe Visual Web Developer). Së pari ekstraktojmë nga ISO dhe hapim skedarin Setup.exe (duke klikuar dy herë mbi të 😀 ).

Instalimi i VSC# Express
Instalimi i VSC# Express

Continue reading Fillo programimin me Visual Studio – Instalimi i VS C# Express hap-pas-hapi

Fillo programimin me Visual Studio – lidhjet për shkarkim

Përpos shumë çmimeve të fituara, në komunitetin e programerëve Visual Studio njihet si një nga ambientet më komforte dhe më e përparuar për programim në shumë lloje të aplikacioneve, e sidomos në sistemin operativ Windows. Është e ndërtuar nga Microsoft dhe njihet si një IDE (integrated development environment) “zyrtare” e kompanisë, e cila përdoret për të zhvilluar aplikacione konzollë (console) apo me ndërfaqe (GUI). Për më shumë lexojeni faqen e Wikipedia-s të dedikuar për Visual Studio.

Continue reading Fillo programimin me Visual Studio – lidhjet për shkarkim