Albanian stop words

Definition

A stop word can be a word with meaning in a specific language, or it can be a token that does not have linguistic meaning. According to wikipedia  definition for stop words is:

In computingstop words are words which are filtered out prior to, or after, processing of natural language data (text). It is controlled by human input and not automated. There is not one definite list of stop words which all tools use, if even used.

Continue reading Albanian stop words

Windows Phone 7 Resurse

Të fillosh programimin për Windows Phone 7 është fare e lehtë por të gjeshë shpejtë resurset e duhura merr kohë dhe kërkime të ndryshme. Mendova se do të ishte shumë e mirë që të publikoj disa lidhje për burimet e resurseve për programim në WP7, të cilat do të shërbenin si nisje e shpejtë. Continue reading Windows Phone 7 Resurse

Ne nuk dijmë!!!

I nxitur nga një lajm (i hidhur) i kohëve të fundit për invazionin (apo ardhjen, shprehur më butë) e një morie njerëzish të huaj (programerë) në institucione tona (thelbi/qeliza e shtetit) u nxita të bëjë këtë shkrim dhe të jap mendimin tim rreth kësaj dukurie,  duke qenë i vetëdishëm se mund të mos e marrë askush parasyshë (por tek e fundit dua të bëhem protagonisti i ngarjes së mirënjohur “Dua të tregoj me kë jam!”). Continue reading Ne nuk dijmë!!!